...
Kontaktirajte nas: +385 91 5338 448
Image

Pravila privatnosti

Jedina stvar bolja od zdravog života je zdrav osmijeh.

Pristupom i korištenjem internetskih stranica prihvaćate ova Pravila privatnosti. Ustanova za zdravstvenu skrb SMILE UP zadržava pravo izmjena ovih Pravila privatnosti bez prethodne najave. Pristupom i korištenjem stranica suglasni ste da se slažete s takvim izmjenama, te da je upoznavanje s izmjenama isključivo u vašoj odgovornosti.

Opći podaci

Ustanova za zdravstvenu skrb SMILE UP zadržava pravo prikupljanja statističkih podataka o korištenju stranica ugrađenih u programskom kodu radi mjerenja, praćenja funkcionalnosti te marketinškog unaprjeđenja, a koji su dostupni preko javno dostupnih i prihvaćenih statističkih alata i internetskih komunikacijskih protokola (Google Analytics).

Pristupom i korištenjem stranica suglasni ste da tehnički podaci dostupni putem preglednika koji koristite mogu biti prikupljeni od strane statističkih i analitičkih alata, te da na vašem računalu mogu biti zabilježeni podatkovni zapisi (“cookies”) namijenjeni boljoj funkcionalnosti stranica.

Osobni podaci

Ustanova za zdravstvenu skrb SMILE UP izjavljuje da nema namjeru putem ovih stranica na skriveni način prikupljati bilo kakve osobne podatke korisnika stranica.

Osobni podaci korisnika prikupljeni preko kontaktnih, prijavnih, registracijskih ili drugih interaktivnih obrazaca koji su sastavnim dijelom ovih stranica, prikupljaju se temeljem dobrovoljnog slanja tih podataka od strane korisnika.

Ustanova za zdravstvenu skrb SMILE UP izjavljuje da osobni podaci korisnika stranica, prikupljeni na bilo koji način preko funkcija ovih stranica, neće biti prosljeđivani, prodani ili na drugi način stavljeni na raspolaganje trećim osobama, objavljivani ili korišteni na bilo koji drugi način osim za komunikaciju, poslovnu suradnju, interakciju ili pružanje servisa korisnicima koji su podatke dostavili.

Ustanova za zdravstvenu skrb SMILE UP odriče se odgovornosti za gubitak, krađu, objavu ili oštećivanje osobnih podataka korisnika stranica u slučaju neovlaštenog upada u programski kôd stranica ili bazu podataka od strane “računalnih pirata”, “hakera”, ili kao rezultat drugih računalnih kriminalnih aktivnosti trećih osoba.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.